skip to Main Content

Algemeen

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Willbefine is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door The Cartridge Company gecreƫrde site. The Cartridge Company wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

The Cartridge Company geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door The Cartridge Company uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van The Cartridge Company zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. The Cartridge Company is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. The Cartridge Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. The Cartridge Company is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Wettelijke aanwijzing:

Alle informatie is ter persoonlijke informering – commerciĆ«el gebruik van de redactionele omschrijvingen / structurering is uitsluitend met uitdruikelijke goedkeuring van de auteurs toegestaan.

Informatie over comptabiliteiten zijn in het algemeen zonder waarborg. Wij raden onze klanten aan om bij twijfel altijd het verbruiksmateriaal van de fabrikant van het apparaat te gebruiken.

Teksten, data of afbeeldingen, die wij uit databanken van gegevensverstrekkens verkrijgen (Bechlem, KompaShop, PBEasy, OpeniceCat enz) kunnen met betrekking tot de auteurswet gemarkeerd en bescherm zijn. Gebruik van de data mag uitsluitend, na schriftelijke goedkeuring.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in teksten of hyperlinks. Voor de inhoud hiervan zijn de respectievelijke exploitanten verantwwordelijk.

Alle merken, productnamen & productafbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Alle niet uitdrukkelijk aan de gebruiker verleende rechten blijven de eigenaren voorbehouden.

Back To Top